Poštni naslov:

Mladinska 3

9000 Murska sobota

Elektronski naslov:

pomurski.pokal@gmail.com

 

Funkcija: Ime in priimek: Kontaktna številka: Elektronski naslov:
Predsednik Štefan Puhan 041/727-172 stefan.puhan@gmail.com
Tajnik Simon Karoli 031/829-690 skias88@gmail.com
       
Blagajničarka Erika Vegič 051 343 436  
       
Upravni odbor      
Predsednik Štefan Puhan 041/727-172 stefan.puhan@gmail.com
Tajnik Simon Karoli 031/829-690 skias88@gmail.com
Član Jože Gajšek 041 676 672 gajsek-gajo@siol.net
Član Blanka Mesarič 051 220 046 blanka.gomboc@gmail.com
       
Nadzorni odbor      
Preds. nadzorni odbor Aleksander Krpič 041 504 521 aleksander_krpic@t-2.net
Član Franc Potočnik 041 639 849 francisek.potocnik@gmail.com
Član Štefan Flisar 031 548 787 flisarstefan@gmail.com
       
Disciplinska komisija      
Preds. disciplinska komisija Janez Težak 041 540 936  
Član Aleksander Šeruga 041 972 427  
Član Štefan Škraban 031/661-941 valerija.skraban@gmail.com
       
Urejevalec strani: Simon Karoli 031/829-690 pomurski.pokal@gmail.com
       
Koordinator regijske pisarne za šport Branko Recek   branko.recek@gmail.com